4 поради бізнесу для успішної міграції до АСІ

Перенесення вимог бізнес-застосунків до мережі, кінцевим результатом якого є збільшення швидкості їхнього розгортання і роботи, передбачає зміну парадигми, якою оперують мережні спеціалісти.

Служба безпеки та розробники бізнес-застосунків отримують можливість здійснювати безпосередній вплив на мережу. Тож традиційний розподіл зон відповідальності змінюється, що, як правило, супроводжується внутрішніми конфліктами.

Цей та інші "підводні камені" стають на заваді успіху міграції до ACI.

Разом із замовниками, представниками банківського сектору та ритейлу, Accord Group пройшов цей шлях уже п’ять разів. Набутий досвід дав змогу виділити та формалізувати 4 критерії успіху.

 

1. Поступова міграція. Варто налаштувати мережу в межах фабрики АСІ, базуючись на підході Network Centric Infrastructure (NCI) та поступово його використовуючи, потроху запроваджувати підходи орієнтації на застосунки. Стрибок одразу до АСІ – це авантюра з огляду на складність процесу та непередбачуваність у часі. Якщо перехід від традиційної інфраструктури до NCI зазвичай займає від 3 до 6 місяців, то зміни масштабу АСІ займуть 2 роки, протягом яких команда муситиме підтримувати і нову, і стару інфраструктуру. Це надзвичайно трудомісткий процес, який потребує консолідованої роботи всіх підрозділів. На довгій дистанції помилки неминучі, а їхня вартість може бути надто високою.

 

2. Залучення бізнесу. Участь вищого керівництва – це механізм, здатний забезпечити консолідацію, про яку розповідалося раніше. Рішення, що стосуються перерозподілу зон впливу, краще даються та впроваджуються за наявності політичної волі. 

 

3. Донесення організаційної вартості питання до всіх стейкхолдерів. Украй важливо повністю розуміти масштаби майбутніх змін і їхній вплив на людей, процеси і технології. Одна з основних причин невдалих проєктів – нереалізовані очікування. Усі учасники, від зацікавлених сторін до адміністраторів і користувачів, мають розуміти організаційну вартість питання. 

 

4. Якісний аудит поточної інфраструктури. Будь-який проєкт міграції починається з обстеження сервісної архітектури ЦОДу, складу застосунків, а також характеру їхньої взаємодії. Крім того, важливо зрозуміти організаційну структуру та функції підрозділів, які з ними працюють, оскільки впровадження ACI може змінювати модель експлуатації мережної інфраструктури.

 

Бажаємо вам легких трансформацій і сподіваємося, що ці практичні поради стануть у пригоді. 

Якщо ж ви потребуєте індивідуальної консультації щодо Cisco ACI, звертайтеся на info@accord-group.com.